Условия за поверителност

Условията за поверителност важат за начина, по който Онлайн Академията събира, обработва и съхранява данни от своите потребителите (ученици). Те се отнасят до всички предлагани курсове.

Лични данни

Личните данни от нашите ученици могат да се събират по различен начин, включително, но не само: когато ученик се запише за курс, когато се абонира за бюлетин, както и във връзка с други дейности, услуги, характеристики или материали в платформата. Учениците могат да посещават курсовете анонимно. Лични данни се събират само, ако ученикът предостави доброволно такава информация. Учениците могат да откажат предоставянето на лична информация. По този начин обаче е възможно да ограничат участието си в определени курсове и дейности.

Използване на събраната информация

Платформата може да събира и използва лични данни на учениците за следните цели:

  • За подобряване на услугите
    Предоставената от Вас информация ни помага да отговаряме на нуждите и запитванията на учениците по-ефективно
  • За персонализиране на работата ви с платформата
    Данните на учениците в курсовете могат да бъдат анализирани в съвкупност, за да се разбере как се използват нашите услуги и материали.
  • За периодично изпращане на имейли
    Може да използваме имейлите на учениците, за да им изпращаме информация и новини за техните поръчки. Те могат да бъдат използвани и с цел отговаряне на въпроси и молби на ученика.

Споделяне на лични данни

Не продаваме, търгуваме или заемаме личните данни на нашите ученици.

Предоставяне на лични данни на трети лица

Учениците могат да попаднат на реклами или друго съдържание в платформата, което води до уебсайтове и услуги на нашите партньори, доставчици, рекламодатели, спонсори и др. Не упражняваме контрол върху тяхното съдържание или линковете от тяхна страна и не носим отговорност за техните действия, свързани с линкове на нашата платформа. Освен това, тези уебсайтове или услуги, включително тяхното съдържание и линкове, могат да се променят постоянно. Те могат да имат собствени правила за поверителност и политика за обслужване на клиентите. Разглеждането и интеракцията с всеки сайт извън този на Онлайн Академията, се разглежда според правилата и политиката на съответния сайт.

Промяна на условията за поверителност

Платформата има право да обновява условията за поверителност по всяко време. Учениците са окуражени да проверяват често тази страница за промени. Те се съгласяват и приемат, че платформата носи отговорност за периодичното преразглеждане и обновяване на условията за поверителност.

Вашето съгласие с условията

Записвайки се за курс в Онлайн Академията, Вие се съгласявате с нашите условия за поверителност. Ако не сте съгласни с тях, моля не се записвайте за курс. Продължителното Ви участие в курсовете, докато условията за поверителност се променят, ще се приема за съгласие от Ваша страна с промените.