Условия за ползване

1. Условия

С влизането си в Онлайн Академията, Вие се съгласявате с условията за ползване и приемате отговорността си за спазване на всички местни закони и регулации. В случай, че не сте съгласни с тях, нямате право да използвате тази платформа. Материалите, използвани в курсовете, са защитени с настоящите закони за авторски права.

2. Лиценз за употреба

 1. Можете да сваляте временно копие на всеки материал, предвиден за сваляне от платформата, за лична употреба с нетърговска цел и за временно ползване. Това е лицензиран материал и Вие нямате право да:
   1. го променяте или копирате;
   2. го използвате с търговска цел или за излагане в общественото пространство (с рекламна или нерекламна цел);
   3. декомпилирате или да се опитвате да правите софтуерни промени по сайта;
   4. премахвате означенията за авторски права от материалите; или
   5. Да прехвърляте материалите на други лица или да копирате материалите на друг сървър.
 2. Правата Ви за ползване на платформата ще бъдат прекратени, ако нарушите гореизброените условия. В подобен случай сте задължени да унищожите всички свалени материали, които притежавате - електронни и принтирани.

3. Опровержение

Материалите в сайта се предлагат в определения от създателя им вид. Онлайн Академията не гарантира, изрично или по подразбиране, както и отрича и отхвърля всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуалната собственост или друго нарушение на правата. Академията не дава гаранции и не дава никакви становища относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите или по друг начин свързани материали на други сайтове, свързани с този.

4. Ограничения

Академията не носи отговорност за никакви проблеми, възникнали от употребата и невъзможността за употреба материалите в курсовете, дори преподаващият да е бил предупреден устно или писмено за вероятността от подобни проблеми. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения по подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

5. Ревизии и грешки

Възможно е материалите в курса да съдържат някои технически, типографски или фотографски грешки. Платформата не гарантира, че материалите на сайта са напълно безпогрешни. Промени по материалите в сайта могат да се нанасят по всяко време и без предизвестие. Въпреки това, Академията не се ангажира със задължително обновяване на материалите.

6. Връзки

Академията не се ангажира с проверка на съдържанието на сайтовете, които ще намерите в линкове на този сайт, и не носи отговорност за него. Не всеки линк задължително де одобрява от платформата. Достъпът до тези свързани сайтове се извършва на отговорност на посетителя на сайта.

7. Условия на сайта и промени

Платформата може да налага промени в условията за ползване на сайта по всяко време и без предизвестие. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате да спазвате настоящата версия на условията за ползване.

8. Приложимо право

Всеки иск към Академията ще се урежда от законите на местната юрисдикция на собственика на Академията.